Personas datu apstrādes mērķis.

1.1   Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai palīdzētu lietotājam saprast, kādu informāciju mēs SIA “SALONU SERVISS”, Reģ. Nr. 40203320112, Brīvības Gatve 224B, Rīga, Latvija, apkopojam, kāpēc mēs to darām un kam mēs izmantojam iegūto informāciju. Mēs aizsargājam jūsu personīgo informāciju un vienmēr cenšamies nodrošināt augstu datu aizsardzības līmeni. Mūsu mērķis apkopojot jūsu informāciju ir nodrošināt jums pēc iespējas labāku servisu. Mēs garantējam likumisku, godīgu un pamatotu jūsu datu apstrādi. Dati tiek apkopoti, nosakot konkrētus mērķus, kas saistīti ar sekmīgas sadarbības un pozitīvas iepirkšanās pieredzes nodrošināšanu Internetveikala www.salonuserviss.lv vietnē (turpmāk tekstā — Internetveikals). Mēs glabājam visus datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams datu apkopošanas mērķa izpildei. Apstrādājot datus, mēs rūpīgi sekojam līdzi, lai, izmantojot jebkuras tehniskās un organizatoriskās metodes, jūsu dati būtu maksimāli aizsargāti.

1.2   Mēs veicam tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz līgumattiecībām (pirkums, pasūtījums u.c.), Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu Internetveikala likumiskās intereses.

1.3   Internetveikala likumiskās (leģitīmas) intereses ir:

1.3.1        veikt komercdarbību;

1.3.2        novērst riskus komercdarbībai;

1.3.3        nodrošināt pirkuma un/vai pakalpojuma izpildi;

1.3.4        nodrošināt un/vai uzlabot Internetveikala sniegtu pakalpojumu efektivitāti un/vai kvalitāti;

1.3.5        saglabāt dokumentus, kas attiecas uz Internetveikala un Jūsu sadarbību;

1.3.6        analizēt Internetveikala mājaslapas darbību, ieviest tās uzlabojumus;

1.3.7        administrēt izpildītus un neizpildītus (neveiktus) maksājumus;

1.3.8        veikt darbības, kuru mērķis ir krāpniecības novēršana un/vai mazināšana;

1.3.9        vērsties tiesību aizsardzības iestādēs un/vai tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

1.4   Sniedzot Internetveikalam savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka Internetveikals apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

  1. Personas datu apkopošana un izmantošana

2.1   Mēs apkopojam un apstrādājam tikai tos datus, kas ir nepieciešami, lai jums nodrošinātu sekmīgu un pozitīvu mijiedarbību ar Internetveikalu. Visi datu apkopošanas mērķi ir likumīgi un pamatoti.

2.2   Dati, kurus mēs apkopojam, pamatojoties uz Distances līgumu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, lai sniegtu mūsu pakalpojumus:

2.2.1        Dati pirkuma veikšanai. Šādu datu kategorijā ietilpst: vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa numurs, preces piegādes adrese (ja nepieciešama piegāde), preces piegādes veids, apmaksas veids, apmaksas rekvizīti (tostarp bankas konta numurs), informācija par trešajām personām, kas saņem preces. Pievērsiet uzmanību, ka, veicot pasūtījumu, jūs varat norādīt citu personu, kas pieņems jūsu iegādātās preces, ja šī persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām personām, kas pieņems preci, jūs apliecināt, ka jums ir dota piekrišana viņu datu apstrādei. Tas attiecināms arī uz gadījumiem, kad maksājums par precēm tiek veikts līzingā.

2.2.2        Dati, kas nepieciešami, lai preces iegādātos līzingā. Šādu datu kategorijā ietilpst: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, personas kods vai identifikācijas numurs, deklarētās dzīvesvietas adrese, faktiskās dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta numurs, kā arī šī dokumenta kopija, informācija par jūsu nodarbinātības statusu, vidējais ienākumu līmenis pēdējo 6 mēnešu laikā. Ja nevēlaties mums sniegt datus, kas nepieciešami pirkuma veikšanai, un datus, kas nepieciešami pirkuma veikšanai līzingā, mēs nevarēsim jums pārdot preci. Lai noslēgtu un izpildītu līgumu, minēto datu apstrāde ir obligāta.

2.2.3        Reģistrācijas dati. Šajā kategorijā iekļauta e-pasta adrese, kā arī dati, kurus jūs varat sniegt labprātīgi: vārds, uzvārds, dzimums, piegādes adrese, maksājuma kartes dati. Reģistrējoties mūsu Internetveikala vietnē, jūs varat brīvprātīgi sniegt papildu datus. Šādu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Distances līgumu par e-veikala platformas izmantošanu, kas noslēgts starp jums un Internetveikalu, lai sniegtu attiecīgos pakalpojumus.

2.3   Dati, kurus mēs apkopojam, balstoties uz sava Internetveikala likumiskām (leģitīmām) interesēm.

2.3.1        Analītiskie dati. Lai sadarbības pieredze ar mūsu Internetveikalu būtu sekmīga un ērta, mēs pastāvīgi analizējam klientu mijiedarbību ar mūsu vietni. Šo datu kategorijā ietilpst pirkumu un maksājumu vēsture, informācijas meklēšanas vēsture vietnē, atsauksmes par precēm, atbildes uz organizētām aptaujām, mūsu saziņas vēsture, tostarp elektroniskā korespondence un tālruņa sarunu ieraksti.

2.3.2        Drošības dati. Savos tirdzniecības punktos (veikalos) mēs veicam videonovērošanu. Kad jūs apmeklējat mūsu veikalus, jūs varat tikt uzņemts videonovērošanas materiālā. Mēs pārlūkojam videoierakstus tikai īpašos gadījumos (incidents, zādzība vai citas noziedzīgas darbības), lai aizsargātu savas un cietušo intereses.

2.4   Dati, kurus mēs apkopojam, pirms tam lūdzot jūsu atļauju:

2.4.1        Sīkfailu (cookies) dati — nelieli faili, kas tiek saglabāti jūsu iekārtas atmiņā. Tas ļauj vieglāk pārskatīt interneta vietni un padara to lietotājam, t.i. Jums, daudz draudzīgāku. Sīkdatnes nesatur informāciju, kas varētu mums ļaut Jūs identificēt. Internetveikala rīcībā ir vienīgi anonīma informācija, kuru Mēs iekļaujam savos analītiskajos ziņojumos, taču tā Mums neļauj Jūs identificēt. Trešajām personām nav iespējams piekļūt sīkdatnēm.

2.4.2        Informatīvie dati. Ja mēs jums sniedzam informāciju par dažādiem piedāvājumiem, balvu izlozēm, akcijām un citiem Internetveikala projektiem, mēs apstrādājam šādus jūsu datus: vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, ierīces identifikācijas numuri.

2.4.3        Personalizētie dati — piemēram, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese, piegādes veidu vēsture, apmaksas veidu vēsture, informācijas meklēšanas vēsture mūsu e-veikalā, pirkumu vēsture, IP adrese, ierīces identifikācijas numuri.

 

  1. Personas datu nodošana trešajām personām

3.1   Mēs varam sniegt trešajām pusēm noteiktu informāciju, kuru iegūstam vai glabājam, lai nodrošinātu jūsu pieprasīto produktu vai pakalpojumu saņemšanu. Atsevišķu jūsu personas datu nosūtīšana ir obligāta, lai pienācīgi varētu izpildīt jūsu pasūtījumu.

3.2   Mēs jūsu personas datus sniedzam pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, piegādes uzņēmumiem, finanšu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, ja nepieciešami līzinga pakalpojumi), uzņēmumiem, kas nodrošina preču garantijas apkalpošanu, zvanu centriem un citiem, kuri sniedz pakalpojumus Internetveikalam, t.sk. mārketinga un preču reklamēšanas pakalpojumus.

3.3   Jūsu personas datus var pārsūtīt Citām pusēm saistībā ar tiesvedību valsts iestādēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

3.4   Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem saistībā ar riska vadību, profesionālām konsultācijām vai ar mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības.

3.5   Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai.

3.6   Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Jūsu personas datus varam nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjerdienestiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, jaunumu vēstuļu sūtīšanas, aptauju veikšanas un datu aizsardzības amatpersonas pakalpojumu sniedzējiem. Mēs piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši/apņemas ieviest attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu, kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar datu apstrādes līgumu, tiesību un brīvību pārkāpšanas riskam, un šāda datu apstrāde atbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

3.7   Šajā nodaļā norādītie datu saņēmēji var atrasties arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas robežām. Jūsu personas datus nodosim tikai tādām trešajām personām, kuras ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktās prasības.

 

  1. Datu glabāšanas termiņš

4.1   Mēs neglabājam jūsu datus ilgāk, nekā tas nepieciešams datu apkopošanas mērķiem vai tiesību aktu prasībām, kas regulē mūsu uzņēmējdarbību. Tos datus, kuru apkopošanai esat devuši savu piekrišanu, mēs glabājam līdz brīdim, kad jūs atsaucat savu piekrišanu.

  1. Klienta tiesības

5.1   Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas un iebilst pret savu personas datu profilēšanu.

5.2   Jums ir tiesības labot esošos personas datus par sevi.

5.3   Jums ir tiesības atsaukt iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei, pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, t.sk. tos datus, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”), sniedzot iesniegumu. Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādes likumību un/vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Jūsu lūgums tiks izpildīts, izņemot šādos gadījumos:

5.3.1        ja jūsu dati ir nepieciešami tāda mērķa sasniegšanai, kura dēļ tie tika apkopoti (piemēram, lai veiktu piegādi);

5.3.2        ja datu glabāšanas turpināšanu vai apstrādi nosaka tiesību aktu un valsts iestāžu prasības, vai arī to pamatā ir mūsu tiesiskās intereses;

5.3.3        ja jūs neesat atsaucis savu piekrišanu to datu glabāšanai un apstrādei, kuru pamatā ir jūsu dotā piekrišana.

5.3.4        mums ir pienākums apstrādāt jūsu personas datus atbilstoši Eiropas Savienības un vietējo normatīvo aktu prasībām;

5.3.5        jūsu personas dati ir jāapstrādā ar mērķi iesniegt prasību tiesā, izpildīt tiesas prasības vai atbildēt uz tiesas prasībām.

5.4   Jums ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras no Internetveikala ir saņēmušas informāciju par Jums.

5.5   Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko klients ir sniedzis Internetveikalam, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu.

5.6   Jūs varat atteikties no tādu jūsu datu apkopošanas, kam esat devuši piekrišanu. Lūdzam vērst uzmanību tam, ka bez konkrētiem datiem mūsu Internetveikala pakalpojumi var nebūt pilnībā pieejami. Piemēram, nav iespējams veikt pirkumu mūsu Internetveikalā, vispār nenorādot datus.

5.7   Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savā interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai atķeksējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs “iespējas” vai “preferences”.

  1. Lūguma par tiesību īstenošanu iesniegšana

6.1   Ja vēlaties iesniegt lūgumu par tiesību īstenošanu attiecībā uz jūsu personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@salonuserviss.lv. Jūs varat mums nosūtīt attiecīgu lūgumu uz adresi: SIA SALONU SERVISS, Brīvības Gatve 224B, Rīga, Latvija.

6.2   Ja jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu Konfidencialitātes politiku vai arī vēlaties iesniegt lūgumu attiecībā uz saviem datiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: : info@salonuserviss.lv. Jūs varat mums nosūtīt attiecīgu lūgumu uz adresi: SIA SALONU SERVISS, Brīvības Gatve 224B, Rīga, Latvija.